Mury obronne rodzinnego miasta Marco Polo - Korczula
[Chorwacja 2000 kwiecień]

foto: Zbigniew Klimczak