Wieczˇr w Sztynorcie
[Mazury 1997 lipiec]

foto: Mateusz Misztal